Už v září 2023 otevíráme nový cyklus.

Registrace od ledna 2023.

Předběžně přihlášky na info@biodanzaskola.cz

Toužíš po novém povolání, které tě bude naplňovat?

Přeješ si do hloubky poznat sám sebe a změnit svůj život?

podívej se na toto video

Co studiem Biodanzy získáš?

  • mezinárodně uznávaný certifikát, který tě opravňuje vést lekce Biodanzy kdekoliv na světě
  • obsáhlé teoretické poznatky z psychologie, biologie, biocentrického vzdělávání i z poezie života
  • hluboké prožitky a poznání sebe sama
  • zvýšíš svou citlivost a vnímání
  • najdeš nové přátele a posílíš vztahy

Tvůj život se stane bohatší a radostnější

Škola Biodanzy je intenzivní 3 letý proces transformace a poznání. Je to komplexní a intenzivní výcvik, ve kterém se propojuje:

Tanec

Prožívání

Pohyb

Teorie

Nevíš, zda je škola Biodanzy pro tebe?

Přijď na některý z našich ochutnávkových 1 denních workshopů, které organizujeme po celé ČR a zjisti více!

Biodanza škola Česká republika - Systém Rolando Toro
Cesta k osobnímu rozvoji a novému povolání.

Biodanza škola  je vědecky fundovaný a mezinárodně uznávaný výcvik, ve kterém nebude chybět prožívání a radost. Během školy budeme teorii zažívat prakticky a poznávat do hloubky metodu Biodanzy a její principy.

Biodanza škola obsahuje 28 povinných víkendových modulů na daná témata. Součástí výcviku jsou další 3 prohlubující semináře. Biodanza škola bude probíhat vždy o víkendech 1x měsíčně po dobu 3 let. Celkem bude přibl. 10 víkendů ročně.

Součástí každého modulu je teoretická a prožitková část s tancem. Ke všem modulům obdrží účastníci studijní materiály / skripta v češtině pro individuální studium.

Podmínky pro obdržení certifikátu lektora Biodanzy:

20181229-IMG_5747
  • aktivní účast na všech 28 modulech
  • vyplnění studijní příručky po každém modulu
  • absolvování 8 supervizí
  • sepsání závěrečné práce (tzv. monografie)
  • obhajoba závěrečné práce

Forma Biodanza školy je kombinovaná: docházková v Praze a rezidenční mimo Prahu. 
Výcvik bude probíhat v češtině, příp. s tlumočením do češtiny.

Absolventi výcviku jsou oprávněni vést lekce a semináře Biodanzy v České republice a zahraničí.

Seminář: Minotaurus
Seminář: Minotaurus

Přehled témat a termínů víkendových modulů

1. ROK VÝCVIKU

14. – 15. 9. 2019

1. Definice a teoretický model Biodanzy
 

“Všechny možnosti mezi bdělostí a odevzdáním”
 

PRAHA

Aneta + Markéta

19. – 20.10.2019

2. Vivencie - Prožívání
 
 

“Žít a prožívat přítomnost naplno”

PRAHA

Aneta + Markéta

22. – 24.11.2019

3. Vitální nevědomí a biocentrický princip

“Život v srdci našich životů” 

Pátek je otevřen pro veřejnost

PRAHA

Antonio Sarpe
13. – 15.12.2019

4. Psychologické aspekty Biodanzy
 

“Porozumění našemu vědomému a nevědomému chování”

Lorien Nenačovice
u Berouna

Danielle Tavares

25. – 26.1.2020

5. Biologické aspekty Biodanzy
 

“Jsme děti hvězd”
 

 

PRAHA

Carlos a Rakel 

22.2.- 23.2. 2020

6. Identita a integrace
 

“Ukotvení pocitu bytí. Oslava naší jedinečnosti”
 

PRAHA

Markéta

19. – 21.6. 2020

7. Fyziologické aspekty Biodanzy

 
“Žití v harmonii a jednotě s našimi myšlenkami, emocemi a chováním.”

PRAHA

Aneta

10. – 12.7. 2020

8. Mýty a archetypy v Biodanze

“Léčebná síla archetypů”
 
 

Lorien

Markéta

28. – 30.8.2020

9. Trans a regrese
 
 

“Trans, cesta k jednotě”
 
 

Lorien

Jose a Irene

19 . – 20.9. 2020

10. Dotek, pohlazení a něha
 

“Vyživující dotek a regulace života”
 

PRAHA

Aneta

2. ROK VÝCVIKU

20. – 21.2.2021

11. Vitalita


“Posílení našeho zdraví skrze vitalitu”

 

Praha

Aneta + Marketa

17. – 18.4.2021

12. Biodanza a sociální činnost

“Dobro všech se mě dotýká”

 

Praha

Milarepa Burgin

18.- 20.6. 2021

13. Lidský pohyb


“Porozumění tomu, jak se naše historie odráží v našich gestech a postojích” 

Lorien

Antonio Sarpe

28 – 29.8. 2021

14. Kreativita


“Díky inspiraci a vyjádření znovu tvořím sám sebe každý den”

Praha

Susu Grunenberg

25.-26.9.2021

15. Ars Magna


“Mé fyzické, psychologické a duchovní zdraví v každodenním životě”

Lorien

Antonio Sarpe

19. – 21.11. 2021

16. Afektivita
 

“Pocitovost / Svět emocí – Když něha utiší všechen stres”

 

Praha

Nataša Kern

10. – 12.12.2021

17. Sexualita


“Užívat si potěšení života skrze své tělo”

 

Lorien

Aneta

23. – 27.2.2022

18. Hudba v Biodanze

“Když je hudba dobrá a vhodná” 

 
 

Živá voda

Sérgio Cruz

23. – 27.2.2022

19. Metodologie I - hudební sémantika

“Jak vybírat hudbu v Biodanze”

 

Živá voda

Sérgio Cruz

25. – 27.3.2022

20. Transcendence
 

“I mimo mě jsem to stále já”

 
 
 

Buchov

Markéta

3. ROK VÝCVIKU

14. – 15. 5. 2022

21. Metodologie II. - lekce Biodanzy první část

Praha – Místo tance

Aneta + Markéta

10. – 12. 6. 2022

22. Metodologie III. - lekce Biodanzy druhá část

Lorien

Aneta + Markéta

26. – 28. 8. 2022

23. Metodologie V. - skupina v Biodanze

Lorien

Unni Heim

16. – 18. 9. 2022

24. Nástroje Biodanzy

Lorien

Aneta

 

21. – 23. 10. 2022

25. Metodologie - hodnocení procesu rozvoje v Biodanze

Praha

Jose a Irene

9. – 11. 12. 2022

26. Specializace a využití Biodanzy

 

 

Lorien

Markéta

(17) 18. – 19. 2. 2023

27. Metodologie IV. - týdenní lekce a semináře Biodanzy

 

Lorien

Aneta + Markéta

14. – 16. 4. 2023

28. Metodologie VII. - oficiální seznam tanců a cvičení v Biodanze

 

Lorien

Aneta + Markéta

 

 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ SEMINÁŘE

16. –  18.10.  a  22. – 24.10.2021

Seminář: Minotaurus
Seminář je určen pouze pro studenty školy a není otevřen veřejnosti.

Buchov a Lorien

Hélène Jeanne Lévy Benseft​

23. – 24. 4. 2022

otevřeno pro veřejnost

Praha – Místo tance

Alexandro Balbi Toro

11. – 12. 3. 2023

Seminář Strom přání


otevřeno pro veřejnost

Praha – Místo tance

Antonio Sarpe

16. – 20. 11. 2022

seminář je určen pouze pro absolventy školy

Buchov

Antonio Sarpe

 

 

Zažij Biodanza školu na 1 denních ochutnávkových workshopech, které organizujeme po celé ČR.

Lektoři

Jednotlivými moduly Vás budou provázet Aneta Končulová, Markéta Hrabalová a vybraní zahraniční lektoři s odpovídající kvalifikací.

Aneta Končulová

ředitelka Biodanza školy ČR
lektorka Biodanzy

Je lektorkou a zakladatelkou Biodanzy v Čechách. Její vášní je odemykání lidského potenciálu pomocí hudby, pohybu, emocí a skupinové dynamiky. Biodanze se věnuje od roku 2008, absolvovala 3 letý výcvik facilitátorů v Anglii. Její vizí je společnost, ve které žijeme naplno svůj potenciál v harmonii, radosti a lásce a vnímáme naši sounáležitost s druhými i s přírodou. Proto se věnuje rozvoji Biodanzy v Čechách. Metodologie Biodanzy totiž velmi jemně a zároveň efektivně lidi sbližuje a propojuje a zároveň nás navrací k naší přirozenosti a žití naplněného lidství. Žije s mužem Peterem a dvěma syny Tobíkem a Matějem na vesničce na Berounsku. Užívá si mateřství a zároveň vede lekce a semináře Biodanzy v Berouně a Praze.
www.biodanza.cz
 

Markéta Hrabalová

ředitelka Biodanza školy ČR
lektorka Biodanzy

Poznáváním a osobním rozvojem se Markéta zabývá už 15 let. S Biodanzou má zkušenost 8 let. Od své první lekce věděla, že Biodanza je na její cestě “to pravé”. Tříletý výcvik absolvovala v Německu u argentinské lektorky. Od roku 2014 vede pravidelné lekce v Praze, kde i žije a kromě Biodanzy miluje plavání. Říká, že Biodanza změnila její život. Začala více cítit, vnímat sebe sama, své pocity a své tělo. Prožitky v Biodanze začali ovlivňovat její “normální” život, který se postupně stával bohatší a krásnější. Začala opět prožívat zapomenutou radost ze života. Biodanza se stala důležitou součástí jejího života a předávat ji dál Markétě přináší naplnění. Stále obdivuje, jak se v tanci odehrává něco mystického, a jak hluboké a léčivé prožitky Biodanza může navodit. Je to něco, co se nedá popsat slovy.
www.biodanzapraha.cz

Hostující lektoři

Antonio Sarpe

Antonio je ředitel Biodanza školy v Lisabonu v Portugalsku
(www.antoniosarpe.com). Antonio pochází z Brazílie a od mládí se zabýval tancem, divadlem, sportem a práci s tělem. V Jižní Americe spolupracoval s Biodanza školou v Riu de Janeiru a zhruba 20 let pracuje v Evropě. Je klinický psycholog se specializací na bioenergetickou terapii, Reichovu metodu a systemickou rodinou terapii. Vedle školy v Lisabonu se věnuje se kontinuálnímu vzdělávání pro facilitátory Biodanzy a nabízí tyto vzdělávací programy po celém světě.

Rakel Ampudia & Carlos Orellana

Carlos Orellana a Rakel Ampudia, ředitelé školy Biodanzy ve španělském Baskicku (www.biodanzaescuelaoficial.com). Carlos i Rakel vedou semináře Biodanzy v Evropě a Jižní Americe, ve kterých předávají moudrosti předků. Propojují národy a uctívají posvátnost života. Jejich práce má transcendentální charakter s prvky neoshamanismu. Rakel je psycholožka a kromě Biodanzy se věnuje práci v oblasti sociálních služeb. Pracuje s bioenergetikou, koučuje a specializuje se na práci s institucemi. Carlos pochází z Argentiny, kde od svého mládí poznával učení andských národů. Mimo školu Biodanzy rozvíjí na severu Španělska sociální aktivity a zaměřuje se na Biodanzu pro nevidomé a seniory.

Alejandro Balbi Toro

Alejandro Balbi Toro

Alejandro Balbi Toro se narodil 9. února 1980 ve znamení vodnáře do taneční rodiny - je synem Veronicy Toro a vnukem Rolanda Tora - autora systému Biodanzy
V roce 1998 ukončil svůj výcvik pro Biodanza lektory ve škole v Buenos Aires a v pouhých 18 letech začal vést své první skupiny. V roce 2002 se stal ředitel jeho první školy v Belgii, společně s pedagogickou skupinou založil Biodanza školu v Liege. V roce 2008 přebírá školu v Bruselu a stává se ředitelem obou škol. Dnes jsou tyto dvě školy sloučené do jedné.
Alejandro léta pracoval ve školství na všech 4 úrovních vzdělávacího systému - od školky až po univerzitu.
V roce 2008 se stal členem týmu CIMEB (Centre for research in music and exercises in Biodanza = Centrum pro výzkum v oblasti hudby a cvičení v Biodanze) a začal se účastnit vzdělávání didaktických učitelů.
V letech 2000 - 2021 Alejandro rozvíjí své specializace ve více než 25 různých zemích a ve více než 50 různých Biodanza školách. Zaměřuje se na oblast pohybu, hudby a kreativity.

Milarepa Burgin

Milarepa se s Biodanzou setkal v květnu roku 2006 a okamžitě ho hluboce zasáhl
transformační potenciál díla Rolanda Tora. A to tak moc, že hned po první vivencii řekl
přítomnému učiteli, že pokud někdy budou školit studenty, aby se stali učiteli, on že
bude jako první v řadě. Mila získal svůj učitelský certifikát ve škole Biodanzy v Dorsetu ve Velké Británii
v březnu roku 2013 a od té doby vede lekce v Dorsetu, Hampshire a Sussexu. Biodanzu
také přináší na festivaly a pobytové semináře v Británii a v Evropě.
Vedle vyučování Biodanzy Mila pracuje od roku 2007 v oblasti sociální péče, specializuje se na práci se staršími lidmi a lidmi s demencí, což je pole, ve kterém se pro Biodanzu našlo velkéuplatnění. Biodanza zde není jen jako cesta, jak přímo pracovat se staršími lidmi, ale je
zde využíváno také principů a struktur jejího systému k podpoře a posílení pečujících profesionálů, aby se s lidmi, o které pečují, propojili na hlubší, empatičtější rovině.
Následovala vystoupení na různých konferencích týkající se péče ve Velké Británii a v Evropě.

Nataša Kern

Vášnivá průzkumnice života a pohybového vyjádření se zamilovala do Biodanzy v roce 2002 a okamžitě začala 
cestovat a několik let studovat v nejbližší škole pro Biodanza lektory v Miláně. Studovala také u samotného zakladatele Biodanzy – Rolanda Tora. Nyní vede školu Biodanzy ve Slovinsku. 
Specializuje se na Biodanzu a Identitu a 4 elementy, Biodanzu v přírodě a Biodanzu pro děti a teenagery. 

Sérgio Cruz

Rakel Ampudia & Carlos Orellana

Alejandro Balbi Toro se narodil 9. února 1980 ve znamení vodnáře do taneční rodiny - je synem Veronicy Toro a vnukem Rolanda Tora - autora systému Biodanzy
V roce 1998 ukončil svůj výcvik pro Biodanza lektory ve škole v Buenos Aires a v pouhých 18 letech začal vést své první skupiny. V roce 2002 se stal ředitel jeho první školy v Belgii, společně s pedagogickou skupinou založil Biodanza školu v Liege. V roce 2008 přebírá školu v Bruselu a stává se ředitelem obou škol. Dnes jsou tyto dvě školy sloučené do jedné.
Alejandro léta pracoval ve školství na všech 4 úrovních vzdělávacího systému - od školky až po univerzitu.
V roce 2008 se stal členem týmu CIMEB (Centre for research in music and exercises in Biodanza = Centrum pro výzkum v oblasti hudby a cvičení v Biodanze) a začal se účastnit vzdělávání didaktických učitelů.
V letech 2000 - 2021 Alejandro rozvíjí své specializace ve více než 25 různých zemích a ve více než 50 různých Biodanza školách. Zaměřuje se na oblast pohybu, hudby a kreativity.
Alejandro mluví plynule španělsky, anglicky, francouzsky, portugalsky a italsky, ale jeho preferovaný jazyk je a vždy bude tanec - disciplína, která napotřebuje překladu

Unni Heim

Unni je ředitelka Biodanza školy v Oslu v Norsku (www.biodanza.no).
Vystudovala přírodní vědy a transpersonální psychoterapii. Její vnímání života
změnila vážná nemoc. Biodanza jí podporovala během celého procesu léčení a i dnes jí připomíná, jak je život cenný. Byla první, kdo v Norku nabízel Biodanzu a od roku 2011 v Oslu vede Biodanza školu s velmi velkým počtem studentů. Pravidelně vyučuje v řadě zemí a její specializace je Biodanza a propojení s přírodou.

Irene Franco & José Neves

Irene Franco a José Neves, ředitelé školy Biodanzy v Algarve v Portugalsku (www.escolasbiodanzasrt.pt). Jsou nadšeni životem, tancem, hudbou, přírodou, cestováním a umění. Mají bohaté zkušenosti z mnoha oblastí lidského rozvoje. Jejich práce a rozvoj v Biodanze je inspirovaná a čerpá z řady přístupu - od různorodosti Indie až k pravdě amazonských pralesů a tradic. Rozvíjí řadu Biodanza workshopů zaměřených na vztahy - např. Prostor mezi námi, Vášeň, láska a intimita, Biodanza pro páry, Hluboká mužskost a ženskost. Oba také vedou workshopy Biodanzy pro děti a teenagery.

Danielle Tavares

Hélène Jeanne Lévy Benseft

Susu Grunenberg

Susu Grunerberg je z  Berlína. (www.biodanzaberlin.com) a má dlouholeté zkušenosti s Biodanzou, úzce spolupracuje s Biodanza školou v Berlíně, je terapeutka a navíc je také umělkyně. (její uměleckou tvorbu najdete na: www.susugrunenberg.de)

Registrace

Do Biodanza školy se můžeš přihlásit, pokud:

máš min. 20 hod zkušeností s Biodanzou (např. pravidelné týdenní lekce, worskshopy, festival). Pokud tuto podmínku nesplňuješ (např. si z města, kde se Biodanza pravidelně netančí), kontaktuj nás prosím (info@biodanzaskola.cz

Jak se přihlásit?

Registrace budou otevřeny v lednu 2023, předběžně přihlásit se můžete na email info@biodanzaskola.cz​

Pokud v průběhu výcviku budeš chtít Biodanza školu ukončit, můžeš tak učinit pouze písemně. Výpovědní lhůta pro ukončení je 3 měsíce od následujícího měsíce po doručení výpovědi.

Platba školného:

Zápisné 2 700,- Kč – splatné při přihlášení (pro ročník 2019-2023)

Měsíčně

4.300 Kč / měsíc

Pravidelné měsíční platby

Platba na místě konání

4.300,- Kč / měsíc

Platba pro ročník 2019-2023

Školné pro nový cyklus bude brzy uveřejněno.

Ročně

3.900 Kč / měsíc

Roční jednorázová platba 

Platba na místě konání

39.000,- Kč / rok

Platba pro ročník 2019-2023

Školné pro nový cyklus bude brzy uveřejněno.

Máš otázky?

Nenašel/a jsi odpověď na svou otázku na těchto stránkách? Neváhej nás kontaktovat na info@biodanzaskola.cz nebo tel. 723 590 119 (Aneta), 734 123 704 (Markéta)

Biodanza má v dnešní době široké uplatnění. Můžeš se věnovat Biodanze pro děti, seniory, nemocné rakovinou a aplikovat Biodanzu do nejrůznějších organizací – školy, podniky, neziskovky, nemocnice.

Je to nádherné povolání plné prožitků naplnění a smysluplnosti.

Zároveň je celý výcvik neuvěřitelně bohatá a hluboká seberozvojová cesta.

Dopřej si tento dar pro sebe a svůj život a přihlas se do školy Biodanzy už dnes.

Konečně je tu škola, která tě bude bavit a zároveň tě vybaví nástroji a cítěním pro život.

Kontakt:

info@biodanzaskola.cz

Biodanza škola s.r.o.
Na Březince 1547/24
150 00 Praha 5

IČO: 08661880

Aneta Končulová
aneta@biodanzaskola.cz, 723 590 119

www.biodanza.cz

Markéta Hrabalová
marketa@biodanzaskola.cz, 734 123 704

www.biodanzapraha.cz

Číslo účtu:

2501717690/2010 (CZK )

2301717696/2010 (EUR)
IBAN: CZ6220100000002301717696
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 

(pro platbu zápisného 2.700,- Kč)

Do poznámky uveď heslo “škola” a své jméno

Místo konání:

TS Ivy Langerové
Štorchova 1555/5
180 00 Praha 8

Rezidenční víkendy:

Centrum Lorien
Nenačovice 80

www.biodanzaskola.cz – 2019

Rolovat nahoru