Toužíš po novém povolání, které tě bude naplňovat?

Přeješ si do hloubky poznat sám sebe a změnit svůj život?

podívej se na toto video

Co studiem Biodanzy získáš?

 • mezinárodně uznávaný certifikát, který tě opravňuje vést lekce Biodanzy kdekoliv na světě
 • obsáhlé teoretické poznatky z psychologie, biologie, biocentrického vzdělávání i z poezie života
 • hluboké prožitky a poznání sebe sama
 • zvýšíš svou citlivost a vnímání
 • najdeš nové přátele a posílíš vztahy

Tvůj život se stane bohatší a radostnější

Škola Biodanzy je intenzivní 3 letý proces transformace a poznání. Je to komplexní a intenzivní výcvik, ve kterém se propojuje:

Tanec

Prožívání

Pohyb

Teorie

Nevíš, zda je škola Biodanzy pro tebe?

Přijď na některý z našich ochutnávkových 1 denních workshopů, které organizujeme po celé ČR a zjisti více!

Biodanza škola Česká republika - Systém Rolando Toro
Cesta k osobnímu rozvoji a novému povolání.

Biodanza škola  je vědecky fundovaný a mezinárodně uznávaný výcvik, ve kterém nebude chybět prožívání a radost. Během školy budeme teorii zažívat prakticky a poznávat do hloubky metodu Biodanzy a její principy.

Biodanza škola obsahuje 28 povinných víkendových modulů na daná témata. Součástí výcviku jsou další 3 prohlubující semináře. Biodanza škola bude probíhat vždy o víkendech 1x měsíčně po dobu 3 let. Celkem bude přibl. 10 víkendů ročně.

Součástí každého modulu je teoretická a prožitková část s tancem. Ke všem modulům obdrží účastníci studijní materiály / skripta v češtině pro individuální studium.

Podmínky pro obdržení certifikátu lektora Biodanzy:

20181229-IMG_5747
 • aktivní účast na všech 28 modulech
 • vyplnění studijní příručky po každém modulu
 • absolvování 8 supervizí
 • sepsání závěrečné práce (tzv. monografie)
 • obhajoba závěrečné práce

Forma Biodanza školy je kombinovaná: docházková v Praze a rezidenční mimo Prahu. 
Výcvik bude probíhat v češtině, příp. s tlumočením do češtiny.

Absolventi výcviku jsou oprávněni vést lekce a semináře Biodanzy v České republice a zahraničí.

Přehled témat a termínů víkendových modulů

1. ROK VÝCVIKU

14. – 15. 9. 2019

1. Definice a teoretický model Biodanzy

“Všechny možnosti mezi bdělostí a odevzdáním”
 

PRAHA

Aneta + Markéta

19. – 20.10.2019

2. Vivencie - Prožívání
 

“Žít a prožívat přítomnost naplno”
 

PRAHA

Aneta + Markéta

22. – 24.11.2019

3. Vitální nevědomí a biocentrický princip

“Život v srdci našich životů” 

Pátek je otevřen pro veřejnost

PRAHA

Antonio Sarpe
13. – 15.12.2019

4. Psychologické aspekty Biodanzy
 

“Porozumění našemu vědomému a nevědomému chování”

Lorien Nenačovice
u Berouna

Unni Heim

25. – 26.1.2020

5. Biologické aspekty Biodanzy
 

“Jsme děti hvězd”
 
 

PRAHA

Carlos a Rakel 

22.2.- 23.2. 2020

6. Identita a integrace
 

“Ukotvení pocitu bytí. Oslava naší jedinečnosti”
 

PRAHA

Markéta

19. – 21.6. 2020

7. Fyziologické aspekty Biodanzy

 
“Žití v harmonii a jednotě s našimi myšlenkami, emocemi a chováním.”

PRAHA

Aneta

10. – 12.7. 2020

8. Mýty a archetypy v Biodanze

“Léčebná síla archetypů”
 
 

Lorien Nenačovice
u Berouna

Markéta

28. – 30.8.2020

9. Trans a regrese
 
 

“Trans, cesta k jednotě”
 
 

Trimurty
(okr. Žďár n/Sázavou)

Jose a Irene

19 . – 20.9. 2020

10. Dotek, pohlazení a něha
 

“Vyživující dotek a regulace života”
 

PRAHA

Aneta

Doplňující
seminář

21. – 22.11.2020

otevřeno pro veřejnost
registrace na info@biodanzaskola.cz

Taiji Akademie, Praha

Antonio Sarpe

2. ROK VÝCVIKU

17. – 18.10.2020

11. Lidský pohyb
 

“Porozumění tomu, jak se naše historie odráží v našich gestech a postojích” 

Praha

Helene Levy

12. – 13.12. 2020

12. Vitalita
 
 

“Posílení našeho zdraví skrze vitalitu”

Praha

Aneta + Markéta

22.- 24.1. 2021

13. Kreativita
 

“Díky inspiraci a vyjádření znovu tvořím sám sebe každý den”

???

Susu Grunenberg

20. – 21.2.2021

14. Sexualita
 
 

“Užívat si potěšení života skrze své tělo” 

Lorien

Aneta

12.-14.3.2021

15. Biodanza a sociální činnost
 

“Dobro všech se mě dotýká” 

???

Milarepa Burgin

17. – 18.4.2021

16. Afektivita
 

“Pocitovost / Svět emocí – Když něha utiší všechen stres”

???

Aneta + Marketa

21. – 23.5.2021

17. Ars Magna
 

“Mé fyzické, psychologické a duchovní zdraví v každodenním životě”

Praha

Antonio Sarpe

19. – 20.6.2021

18. Využití Biodanzy a specializace
   

“Jak daleko můžeme zajít, jak daleko už jsme zašli” 

???

Markéta

???

19. Transcendence
 
 

“I mimo mě jsem to stále já”

Lorien

???

???

20. Nástroje Biodanzy
 

“???”

???

???

Další roky

 • 3. Rok výcviku
 • Doplňující semináře:
 • Hudba v Biodanze (Když je hudba dobrá a vhodná.)
 • Metodologie I - hudební sémantika
 • Metodologie II - lekce Biodanzy – první část
 • Metodologie III - lekce Biodanzy - druhá část
 • Metodologie IV - týdenní lekce a semináře Biodanzy
 • Metodologie V - skupina v Biodanze
 • Metodologie VI - hodnocení a kritéria procesu rozvoje v Biodanze
 • Metodologie VII - oficiální seznam tanců, cvičení a hudby v Biodanze
 • Seminář I - Strom přání (léto 2020)
 • Seminář II - Srdce transformace (léto 2021) - Philippe Lenaif
 • Seminář III. - bude upřesněno
Zažij Biodanza školu na 1 denních ochutnávkových workshopech, které organizujeme po celé ČR.

Lektoři

Jednotlivými moduly Vás budou provázet Aneta Končulová, Markéta Hrabalová a vybraní zahraniční lektoři s odpovídající kvalifikací.

Aneta Končulová

ředitelka Biodanza školy ČR
lektorka Biodanzy

Je lektorkou a zakladatelkou Biodanzy v Čechách. Její vášní je odemykání lidského potenciálu pomocí hudby, pohybu, emocí a skupinové dynamiky. Biodanze se věnuje od roku 2008, absolvovala 3 letý výcvik facilitátorů v Anglii. Její vizí je společnost, ve které žijeme naplno svůj potenciál v harmonii, radosti a lásce a vnímáme naši sounáležitost s druhými i s přírodou. Proto se věnuje rozvoji Biodanzy v Čechách. Metodologie Biodanzy totiž velmi jemně a zároveň efektivně lidi sbližuje a propojuje a zároveň nás navrací k naší přirozenosti a žití naplněného lidství. Žije s mužem Peterem a dvěma syny Tobíkem a Matějem na vesničce na Berounsku. Užívá si mateřství a zároveň vede lekce a semináře Biodanzy v Berouně a Praze.
www.biodanza.cz
 

Markéta Hrabalová

ředitelka Biodanza školy ČR
lektorka Biodanzy

Poznáváním a osobním rozvojem se Markéta zabývá už 15 let. S Biodanzou má zkušenost 8 let. Od své první lekce věděla, že Biodanza je na její cestě “to pravé”. Tříletý výcvik absolvovala v Německu u argentinské lektorky. Od roku 2014 vede pravidelné lekce v Praze, kde i žije a kromě Biodanzy miluje plavání. Říká, že Biodanza změnila její život. Začala více cítit, vnímat sebe sama, své pocity a své tělo. Prožitky v Biodanze začali ovlivňovat její “normální” život, který se postupně stával bohatší a krásnější. Začala opět prožívat zapomenutou radost ze života. Biodanza se stala důležitou součástí jejího života a předávat ji dál Markétě přináší naplnění. Stále obdivuje, jak se v tanci odehrává něco mystického, a jak hluboké a léčivé prožitky Biodanza může navodit. Je to něco, co se nedá popsat slovy.
www.biodanzapraha.cz

Hostující lektoři

Antonio Sarpe

Antonio je ředitel Biodanza školy v Lisabonu v Portugalsku
(www.antoniosarpe.com). Antonio pochází z Brazílie a od mládí se zabýval tancem, divadlem, sportem a práci s tělem. V Jižní Americe spolupracoval s Biodanza školou v Riu de Janeiru a zhruba 20 let pracuje v Evropě. Je klinický psycholog se specializací na bioenergetickou terapii, Reichovu metodu a systemickou rodinou terapii. Vedle školy v Lisabonu se věnuje se kontinuálnímu vzdělávání pro facilitátory Biodanzy a nabízí tyto vzdělávací programy po celém světě.

Rakel Ampudia & Carlos Orellana

Carlos Orellana a Rakel Ampudia, ředitelé školy Biodanzy ve španělském Baskicku (www.biodanzaescuelaoficial.com). Carlos i Rakel vedou semináře Biodanzy v Evropě a Jižní Americe, ve kterých předávají moudrosti předků. Propojují národy a uctívají posvátnost života. Jejich práce má transcendentální charakter s prvky neoshamanismu. Rakel je psycholožka a kromě Biodanzy se věnuje práci v oblasti sociálních služeb. Pracuje s bioenergetikou, koučuje a specializuje se na práci s institucemi. Carlos pochází z Argentiny, kde od svého mládí poznával učení andských národů. Mimo školu Biodanzy rozvíjí na severu Španělska sociální aktivity a zaměřuje se na Biodanzu pro nevidomé a seniory.

Unni Heim

Unni je ředitelka Biodanza školy v Oslu v Norsku (www.biodanza.no).
Vystudovala přírodní vědy a transpersonální psychoterapii. Její vnímání života
změnila vážná nemoc. Biodanza jí podporovala během celého procesu léčení a i dnes jí připomíná, jak je život cenný. Byla první, kdo v Norku nabízel Biodanzu a od roku 2011 v Oslu vede Biodanza školu s velmi velkým počtem studentů. Pravidelně vyučuje v řadě zemí a její specializace je Biodanza a propojení s přírodou.

Irene Franco & José Neves

Irene Franco a José Neves, ředitelé školy Biodanzy v Algarve v Portugalsku (www.escolasbiodanzasrt.pt). Jsou nadšeni životem, tancem, hudbou, přírodou, cestováním a umění. Mají bohaté zkušenosti z mnoha oblastí lidského rozvoje. Jejich práce a rozvoj v Biodanze je inspirovaná a čerpá z řady přístupu - od různorodosti Indie až k pravdě amazonských pralesů a tradic. Rozvíjí řadu Biodanza workshopů zaměřených na vztahy - např. Prostor mezi námi, Vášeň, láska a intimita, Biodanza pro páry, Hluboká mužskost a ženskost. Oba také vedou workshopy Biodanzy pro děti a teenagery.

Registrace

Do Biodanza školy se můžeš přihlásit, pokud:

máš min. 20 hod zkušeností s Biodanzou (např. pravidelné týdenní lekce, worskshopy, festival). Pokud tuto podmínku nesplňuješ (např. si z města, kde se Biodanza pravidelně netančí), kontaktuj nás prosím (info@biodanzaskola.cz

Jak se přihlásit?

 1. Platba zápisného – Jako potvrzení tvého vážného zájmu prosíme o platbu zápisného ve výši 2 700,- Kč na účet č. 2901551837/2010 do poznámky uveď prosím “škola” a tvé jméno. Toto zápisné je nevratné.
 2. Na tvůj email ti pošleme registrační formulář s několika vstupními otázkami. 
 3. Zašli nám vyplněný registrační formulář zpět. 
 4. My si tento formulář pečlivě přečteme a pokud se ještě neznáme osobně nebo nám něco bude nejasné, je možné, že si s tebou budeme chtít domluvit schůzku nebo si alespoň zavoláme, abychom naši spolupráci dobře odstartovali. 
 5. Můžeš se začít těšit na první modul školy v září 2019 🙂

Pokud v průběhu výcviku budeš chtít Biodanza školu ukončit, můžeš tak učinit pouze písemně. Výpovědní lhůta pro ukončení je 3 měsíce od následujícího měsíce po doručení výpovědi.

Platba školného:

Zápisné 2 700,- Kč – splatné při přihlášení

Měsíčně

4.300 Kč / měsíc

Pravidelné měsíční platby

Platba na místě konání

4.300,- Kč / měsíc

Ročně

3.900 Kč / měsíc

Roční jednorázová platba 

Platba na místě konání

39.000,- Kč / rok

Máš otázky?

Nenašel/a jsi odpověď na svou otázku na těchto stránkách? Neváhej nás kontaktovat na info@biodanzaskola.cz nebo tel. 723 590 119 (Aneta), 734 123 704 (Markéta)

Biodanza má v dnešní době široké uplatnění. Můžeš se věnovat Biodanze pro děti, seniory, nemocné rakovinou a aplikovat Biodanzu do nejrůznějších organizací – školy, podniky, neziskovky, nemocnice.

Je to nádherné povolání plné prožitků naplnění a smysluplnosti.

Zároveň je celý výcvik neuvěřitelně bohatá a hluboká seberozvojová cesta.

Dopřej si tento dar pro sebe a svůj život a přihlas se do školy Biodanzy už dnes.

Konečně je tu škola, která tě bude bavit a zároveň tě vybaví nástroji a cítěním pro život.

Kontakt:

info@biodanzaskola.cz

Biodanza škola s.r.o.
IČO: 08661880
Na Březince 1547/24
150 00 Praha 5

Aneta Končulová
aneta@biodanzaskola.cz, 723 590 119

www.biodanza.cz

Markéta Hrabalová
marketa@biodanzaskola.cz, 734 123 704

www.biodanzapraha.cz

Číslo účtu:

2501717690/2010 (CZK )

2301717696/2010 (EUR)
IBAN: CZ6220100000002301717696
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 

(pro platbu zápisného 2.700,- Kč)

Do poznámky uveď heslo “škola” a své jméno

Místo konání:

TS Ivy Langerové
Štorchova 1555/5
180 00 Praha 8

Rezidenční víkendy:

Centrum Lorien
Nenačovice 80

www.biodanzaskola.cz – 2019

Rolovat nahoru